Reklamační řád / Výměna a vrácení

Reklamace

Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží spolu s fakturou (paragonem), na kterou uveďte, co reklamujete. Je vhodné použít REKLAMAČNÍ formulář, který je ke stažení níže. Zákazníkovi bude do 30 dnů zasláno opravené nebo vyměněné zboží, popř. vráceny peníze na bankovní účet.

Zboží k reklamaci zasílejte čisté. Zabalte do vhodného obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání. Zároveň musí být přiložena faktura nebo kopie paragonu a na ní uvedeno, na jaké číslo účtu chcete vrátit peníze.

Na vrácení peněz má prodávající 30 dní od doručení zásilky. V případě připsání na účet je to zpravidla do 14 dní.

Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu vrácena zaplacená cena.

Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura (paragon) na zakoupené zboží.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.

Ke stažení

Reklamační formulář